Sykesøstre

Sykesøstre

Oct 25, 2014

Det å være sykesøster har alltid være et yrke der menn har vært underbemannet, eller i en minoritet. Utdannelsen er lang og det er mange kompliserte kurs man må ta og gå igjennom. Nok en gang er det nok utdannelsens tid som avgjør om det er mange menn som er en del av utdannelsene eller ikke. Penger har også en stor del i hvorfor det er så få menn i yrket. Det å være sykesøster er ikke akkurat så veldig bra betalt, og det er høy arbeidsbelastning med tanke på at man jobber skift.

De menn som jobber innenfor helsevesenet er ofte doktorer og leger som har brukt flere av sine år til å utdanne seg til nettopp dette. Det å være lege eller doktor er status, og det er godt betalt i forhold til det å være sykesøster. Det er også en ulempe at det er så få menn på sykehusene da det også er en viktig faktor at det er menn rundt menn, og kvinner så klart.

Menn har det ofte bedre med menn rundt seg. Det er mindre bråk enn om det er bare kvinner på en arbeidsplass. Det er mindre snakk mellom mennesker og menn er mer rett på sak. For å få flere menn inn i yrket må det bli bedre betalt å være «nest best», altså en sykesøster. En utdannelse for sykesøster anses ta ca. 4-7 år avhengig av hva man vil gjøre med utdannelsen. For menn tar dette ofte altfor lang tid, fra man begynner i utdannelsen til man er ute i jobb, og med tanke på hva man får betalt er det ikke mange som velger nettopp dette yrket.