Lærere

Lærere

Nov 1, 2014

Det er ikke mange yrker der menn ikke er like overlegne når det kommer til ansettelse osv. Men nettopp læreryrket er ett yrke som det er veldig mange kvinner i. Grunnen til det kan være den lange veien for å bli lærer. I Norge må man som lærer gå 4-5 år på lærerskole før man eventuelt kan praktisere. Dette gjør at mange menn heller velger en kortere utdanning for å komme tidligere ut i arbeid.

De menn som jobber i skolen er veldig bra utdannet og har ofte spesialisert seg innenfor visse områder når det kommer til skolen, det kan være spesialpedagogikk, idrett, ledelse osv. Kvinner er generelt flinkere til å studere og derfor har de også lettere for å velge lærer som et yrke som de kan tenke seg å jobbe med.

Når man jobber som lærer er det viktig å innse at barn og unge behøver en bra miks mellom kvinner og menn som underviser og lærer ut allment vett. Kvinner har ofte et syn på hvordan saker og ting er, mens menn kanskje har et annet syn på saken. Det er derfor bra at ungdom får begge versjoner slik at de selv kan gjøre seg opp et bilde av hvordan ting er.  Norge trenger flere menn i skolen.

Man ser fort om en mann er lærermateriale eller ikke. Og mange som kanskje velger å gå lærerskolen hopper kanskje av fordi det kanskje ikke var som de trodde. Lærerskolen er ikke noen lett vei å gå dersom man vil bli en god lærer. Man får prøve seg på mange ulike stadier innenfor læreryrket. Det er også viktig å vite hva man faktisk går til, så praksisen som man får ha er viktige.