Den moderne mannen

Den moderne mannen

Apr 3, 2015

Et utrykk man hører mye om i disse dager, men hva betyr det egentlig? Ifølge forskere har menn i dag større frihet, møter større sosial aksept for å vise følelser, men har også mindre sexlyst. Man skulle jo tro at de to første punktene ga motsatt resultat med hensyn til sexlyst, men slik er det altså ikke. Noe av årsaken kan være større arbeidspress, eller at det rett og slett bare er større aksept for å innrømme at potensen ikke alltid er helt på topp. Man har tradisjonelt fokusert på kvinners sexlyst, og tatt det litt for gitt at mannen «alltid er klar», men virkeligheten er jo sjelden så enkel.

 Med tanke på frihet så kan det være vanskelig å si at mannen er mer fri nå enn tidligere, vårt samfunn har jo vært rimelig mannsdominert. Men begrepet frihet inneholder mye, og det det siktes til er frihet til å ta egne valg i for eksempel yrkeslivet. I gamle dager var det som regel et krav at man fulgte i sin fars fotspor, og jobbet for å forsørge familien. Slik er det ikke lenger idag. Det hører til unntaket at kvinnen velger å bli hjemme med barna, og rollen som økonomiske forsørger deles, slik at både begge partene i et forhold kan ta valg i yrkeslivet som ikke bare er styrt av kravet om stabil inntekt. Et annet aspekt innenfor frihet er at den moderne mannen i våre dager kan ta pappaperm, vise kjærlighet ovenfor barn, og bidra med husarbeidet uten at noen tenker det er rart. Det er vel heller motsatt, en mann som ikke bidrar på hjemmefronten blir uglesett.

Etter feminismen fikk kvinner større frihet, men det førte også med seg en annen type frihet for mannen. Høres ut som en god deal i mine ører.