Byggearbeider

Byggearbeider

Feb 4, 2014

Som byggearbeider er man en byggestein i dagens samfunn. Uten byggearbeidere hadde vi ikke hatt mulighet til å utvikle samfunnet til hva det er i dag. Menn flest er flinke til å arbeide hardt over en periode. Det er lange dager, og det er tungt arbeid. Menn er bedre formet for å klare fysisk hardt arbeid. Som byggearbeider er man også framtiden. Det er en sikker jobb fordi det vil alltid være personer som behøver plass, hus, eller leilighet. Folk kommer alltid til å behøve et sted å bo, derfor er byggearbeiderens jobb så utrolig viktig.

Som byggearbeider er man derfor sikret seg jobb i flere år fremover. Man er i tillegg til jobb, også sikret seg ryggskader, muskelskader, ømme knær, risikofylt jobb og dårlige arbeidsvilkår. Men som byggearbeider er man en viktig brikke i samfunnet.
Selv om arbeidet er risikofylt er det mange som velger nettopp dette yrket. Det er hardt fysisk arbeid, og det er faktisk mange som liker denne formen for arbeid. Nettopp denne yrkesgruppen burde belønnes med høyere lønn, bedre arbeidsvilkår og ikke minst, et risikotillegg.

Hva er det som gjør at menn blir byggere? Først og fremst tror man at det er en enklere vei etter skolen. Det er heller ikke karakterene som er avgjørende. Det er helt enkelt en enklere vei mot et fast arbeid, og det kommer alltid til å behøves byggearbeidere. Mange kan også lokkes til en jobb der det faktisk alltid vil være behov for arbeidskraft og ettersom man ikke er like fokusert på at skole og erfaring skal være viktige faktorer, tror mange at det er lettere å bli en byggearbeider.

Faktum er at dere er samfunnets byggeklosser!